Podstawowym zadaniem Centrum Metrologii jest podnoszenie świadomości użytkowników przyrządów pomiarowych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu dobrej praktyki ważenia. Cel ten realizowany jest poprzez organizację szkoleń i seminariów naukowych, a także poprzez własną stronę internetową, stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu metrologii pomiarów masy.

Terminarz szkoleń w 2015r.

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w I połowie 2015 roku. Aktualne terminy oraz więcej informacji o ofercie szkoleń znajduje się na stronie www.centrum-metrologii.pl/szkolenia.

Terminarz szkoleń w 2014r.

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w II połowie bieżącego roku. Aktualne terminy oraz więcej informacji o ofercie szkoleń znajduje się na stronie www.centrum-metrologii.pl/szkolenia.

Światowy Dzień Metrologii 2014

Światowy Dzień Metrologii 2014

Pomiary i globalne wyzwania energetyczne – to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Metrologii. W ostatnich dziesięcioleciach świat stawał w obliczu zwiększającego się globalnego wyzwania energetycznego. Problem związany jest z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na energię w połączeniu z ograniczaniem emisji. Z tymi zagadnieniami związane są liczne pomiary poczynając od pomiarów mechanicznych związanych z produkcją urządzeń, chemicznych […]