Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem Pomiarowym – spełnienie wymagań czy Naturalna potrzeba? / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu LAB 2006/11

Rozwój nowoczesnych technologii jest nierozerwalnie związany z rozwojem przemysłu. Rozwój przemysłu pociąga za sobą konieczność wykonywania coraz dokładniejszych pomiarów.
5Przyrządy pomiarowe muszą spełniać określone wymagania oraz zapewniać odniesienie do standardów metrycznych na przykład do międzynarodowego układu jednostek SI.
Jak widać poprzez rozwój przemysłu zmuszeni jesteśmy paradoksalnie do sięgania po najstarsze rozwiązania metrologicznego, wzorców miar. Już w starożytności, 3000 lat przed naszą erą, za niedopełnienie obowiązku wzorcowania wzorca jednostki długości podczas każdej pełni Księżyca, architektom odpowiedzialnym za budowę świątyń i piramid faraonów w starożytnym Egipcie groziła kara śmierci. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić aż tak daleko idące konsekwencje, jednak od tamtych czasów aż do dnia dzisiejszego przywiązuje się dużą wagę do wzorców miar oraz pomiarów. Tak więc rozwój przemysłu, nowe technologie, nowe systemy pomiarowe nie pozbędą się zagadnień bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z metrologią. Chociażby dlatego, że zadania stawiane metrologii jako nauce o pomiarach to definiowanie jednostek miar przyjętych we współpracy międzynarodowej (np. kilogram, metr), realizacja tych jednostek metodami naukowymi (np. realizacja metra przy wykorzystaniu promienia lasera) oraz, najważniejsze dla odbiorcy, ustanowienie łańcuchów powiązań z wzorcami przy dokumentowaniu dokładności pomiarów (np. udokumentowany związek między wagą oraz wzorcem masy stosowanym do sprawdzania tej wagi a głównym laboratorium w zakresie metrologii masy (w Polsce Laboratorium Masy Zakładu Masy i Siły Głównego Urzędu Miar, które jest odpowiedzialne za utrzymywanie państwowego wzorca miary masy 1 kilograma).