Podstawy metrologii

Każdy użytkownik wyposażenia, pracownik średniego i wyższego szczebla kierowniczego używa terminów związanych z metrologią.
Według międzynarodowego słownika podstawowych i ogólnych terminów metrologii, definicji encyklopedycznych ogólnych i branżowych, metrologia /ang.metrology/ to po prostu nauka o pomiarach, która obejmuje wszystkie aspekty związane z teorią i praktyką odnoszące się do wszelkich pomiarów, niezależnie od dziedziny nauki i techniki.
Celem niniejszej publikacji nie są oczywiście teoretyczne analizy związane z pomiarami, ich zasadami, i metodami, a przedstawienie definicji, kryteriów akceptacji wyposażenia pomiarowego podlegającego różnym wymaganiom metrologicznym jak również zastosowanie tej wiedzy w realizacji procedur pomiarowych.
Dla wszystkich użytkowników wyposażenia pomiarowego powszechnie wiadomym jest, że aby zapewnić wiarygodność otrzymanych wyników pomiarów, należy mieć zaufanie do swoich przyrządów pomiarowych. Do niedawna założenie to było realizowane poprzez spełnienie określonych wymagań stosownych norm jakościowych bez głębszej ich analizy. Świadomość użytkowników wyposażenia pomiarowego zmieniła się w ostatnich latach na tyle, że nadzór nad wyposażeniem ze spełnienia wymagania stał się oczywistą potrzebą.