Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 1. Podstawy, metrologia prawna, naukowa i przemysłowa / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/01

Metrologia jest nauka o pomiarach, która jest wszechobecna w życiu codziennym człowieka, zarówno dla tych, którzy są świadomi jej praktycznego stosowania oraz wszystkich ludzi użytkujących rozmaite przyrządy pomiarowe. Ogólnie metrologia dzieli się na metrologię prawną oraz metrologię naukową i przemysłową.

Artykuł przybliża zasadnicze obszary zastosowań metrologii, podstawowe różnice, sposób dokumentowania oraz istotę nadzoru metrologicznego.
Laboratorium i metrologia to dwa słowa, które w praktyce nie mogą funkcjonować osobno. Rozwój metrologii związany jest z użytkowaniem przyrządów pomiarowych w laboratoriach naukowych, przemysłowych, a także w każdej gałęzi przemysłu. Każdy użytkownik
wyposażenia pomiarowego musi sprawować nadzór nad użytkowanym przez jego organizację wyposażeniem. Nadzór związany jest oczywiście ze stanem technicznym urządzenia, ale również ze spełnieniem określonych przez użytkownika lub prawo wymagań metrologicznych.