Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 2. Wyposażenie pomiarowe w laboratorium / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/02

Wyposażenie pomiarowe w laboratorium ma najważniejszy wpływ na jakość wyników badań i wzorcowań. Odpowiedni nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz zachowanie spójności pomiarowej zapewnia miarodajne wynika badań lub wzorcowań.

Aby proces nadzoru przebiegał poprawnie należy na wstępie przygotować odpowiednią specyfikację zamówienia, eksploatować wyposażenie zgodnie z instrukcjami, prowadzić dokumentację oraz uwzględniać wyposażenie pomiarowe i nadzór nad nim w planach auditów wewnętrznych.
Każde wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakimkolwiek kompetentnym (co nie musi wcale oznaczać akredytowanym, jednak akredytacja jest najlepszym dowodem posiadania kompetencji) laboratorium, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu nadzorowi.
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym obejmuje zarówno przyrządy będące w użytkowaniu, ale również te, które aktualnie są wyłączone z eksploatacji lub też przygotowywane są specyfikacje zamówień, czyli te które będą dopiero dostarczane do laboratorium.