Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 3. Wyposażenie pomiarowe w przemyśle / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/03

Wyposażenie pomiarowe stosowane w przemyśle, podobnie jak w laboratoriach ma bardzo istotny wpływ na jakość produktów wszędzie tam, gdzie są stosowane jakiekolwiek pomiary.

Odpowiedni nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz zachowanie spójności pomiarowej zapewnia miarodajne ich wyniki. Aby proces nadzoru przebiegał poprawnie należy na wstępie przygotować odpowiednią specyfikację zamówienia, eksploatować wyposażenie zgodnie z instrukcjami, prowadzić dokumentację oraz uwzględniać wyposażenie pomiarowe i nadzór nad nim w planach auditów wewnętrznych.
Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu nadzorowi. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym obejmuje zarówno przyrządy będące w użytkowaniu, ale również te, które aktualnie są wyłączone z eksploatacji lub też przygotowywane są specyfikacje zamówień, czyli te które będą dopiero dostarczane użytkownikowi.