Kurs metrologii laboratoryjnej – Cz. 4. Niepewność pomiaru w praktyce / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Laboratorium 2008/04

Niepewność pomiaru jest nierozerwalnie złączona z procedurami badawczymi lub pomiarowymi obowiązującymi w laboratoriach.

Zgodnie z prawami obowiązującymi w przyrodzie, nie ma dokładnych pomiarów, możemy jedynie wyznaczyć przedział, w którym wartość wyniku pomiaru się znajduje. Wielkość przedziału zależy od przyjętego poziomu ufności. Istotną sprawą jest wnikliwa analiza wszystkich składowych niepewności. Źle przeprowadzona analiza budżetu niepewności może doprowadzić do sytuacji, w której może zostać zaakceptowany wynik niezgodny lub może zostać odrzucony wynik zgodny. Niepewność pomiaru w ostatnich czasach jest wnikliwie analizowana zarówno przez ośrodki badawcze, laboratoria, jak i placówki naukowe.
Z wszystkimi pomiarami nierozłącznie jest związana niepewność ich wyników. Podając wyniki pomiarów wielkości fizycznych, należy podać również informację ilościową o dokładności danych pomiarów. Jest to niezbędne dla każdego, kto wykorzystuje dane pomiary w swojej pracy, aby oszacować ich wiarygodność. Bez takiej informacji wyniki pomiarów nie mogą być porównywane ze sobą, ani z wartościami odniesienia podawanymi w specyfikacjach lub normach. Konieczne jest więc obliczanie i wyrażanie niepewności pomiaru.