Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy

Zarządzanie ryzykiem jest stosowane w różnych obszarach od finansów poprzez ubezpieczenia do ochrony zdrowia. Sama idea jest na tyle uniwersalna, że może być wdrażana do różnych obszarów.

Ogólnie za ryzyko uważa się prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oraz skutków tej szkody. Dla farmacji ryzyko związane jest z wytwarzaniem leku oraz zastosowaniem tego produktu leczniczego. Zmierzając do wag jest to ryzyko wykonania nieprawidłowego ważenia, które w znaczącym stopniu wpłynie na jakość produkowanego leku. Żeby tego uniknąć, należy znać, kontrolować i wykorzystywać w praktyce wiedzę o możliwościach pomiarowych stosowanych urządzeń wagowych. Zasadniczy błąd większości użytkowników to przekonanie, że można kupić wagę z działką elementarną 0,1mg dla procesu, który musi być wykonywany z dokładnością 0,1mg. Działka elementarna wagi [d] to zupełnie co innego niż dokładność wagi.