Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy – Masa minimalna w farmacji

Podczas pomiarów małych wielkości należy określić kiedy pomiar jest poprawny. Tu można zastosować dwa podejścia:
1. można ustalić własne kryteria lub
2. przyjąć założenie, że analiza wagowa jest dokładnie wykonana, jeżeli wynik ważenia mieści się w tolerancji 0,1% nominalnej wartości ważonego wzorca.

USP, General Chapter 41 ,,Weights and Balances” Następnie należy określić co to jest masa minimalna. Definicja jest dość krótka i sprowadza się do postaci: Jest to najmniejsza masa netto próbki, która może być ważona zachowując wymagania dokładnego ważenia. Dość istotny jest zapis, że jest to masa netto, tak więc nie należy uwzględniać masy elementów dodatkowych typu kolby, zlewki w których próbka jest odważana. Gdy organizacja pracuje zgodnie z wymogami jakie przedstawia USP, to obowiązująca jest tolerancja 0,1%. Stosowne zapisy są zawarte w USP General Chapter 41 ,,Weights and Balances” Jeżeli nie jest wyspecyfikowane . . . to substancja jest poprawnie zważona (uwzględniając błąd przypadkowy i systematyczny), gdy niepewność pomiaru urządzenia nie przekracza 0,1% odczytu