Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy- Pomiar masy w farmacji

Produkcja leków była i jest związana z mniejszym lub większym ryzykiem popełnienia błędu. Ryzyko w tym przypadku to wprowadzenie na rynek leku szkodliwego dla pacjenta.

Żeby tego uniknąć przez lata kładziono nacisk na rozszerzenie kontroli jakości. Nie spowodowało to jednak eliminacji pomyłek. Ostatnio zwycięża koncepcja uzyskiwania wysokiej jakości leku poprzez jej zaplanowanie „Quality by Desing” a nie skontrolowanie gotowego wyrobu. W odniesieniu do Jakości to nie może być ona oceniana przez badanie produktu. Powinna być „wbudowana w produkt” lub zagwarantowana przez projekt procesu. Możliwości funkcjonalne oraz automatyzm współczesnych wag elektronicznych daje złudne wrażenie, że oferowana dokładność pomiaru jest gwarantowana. Takie podejście nie uwzględnia ryzyka błędnych pomiarów, wówczas gdy w procesie ważenia pojawiają się czynniki zakłócające. Wielkość tych niezamierzonych zmian jest dostrzegalna w zasadzie tylko w przypadku wag analitycznych, pół-mikroanalitycznych, mikrowag oraz ultra-mikrowag. Stąd wynika praktyczna wskazówka, że nawet jeżeli takie zmiany wystąpią to nie są rejestrowane przez wagi precyzyjne – zbyt mała czułość urządzenia. Tym samym warunki użytkowania tych wag nie muszą być tak rygorystyczne jak np. w przypadku mikrowag.