Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy -Rutynowe testy w farmacji

Cykl życia przyrządu pomiarowego w zasadzie rozpoczyna się od momentu oceny własnych potrzeb. Na tym etapie wymagana jest dobra znajomość zagadnień produkcyjno – kontrolnych. Należy zdefiniować własne oczekiwania: czego od wagi wymagamy. Coraz częściej poza dokładnością pomiaru pożądane są inne walory jak np. współpraca z systemem informatycznym firmy – kompatybilność w zakresie przesyłu informacji. Drugim ważnym elementem jest selekcja wag, które spełniają wymagania. Tu porównywane są możliwości w zestawieniu z aspektem ekonomicznym, czasem reakcji serwisu, możliwością adaptacji. Instalacja w przypadku wag o mniejszych dokładnościach to zadanie dla wewnętrznych służ kontroli. Gdy sięgamy po mikrowagi, ultra-mikrowagi to zadanie lepiej zlecić autoryzowanemu serwisowi producenta. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie parametrów wagi do realizowanego procesu w zakresie filtrów oraz kryterium stabilności. Takie usługi są realizowane przez pracowników firmy RADWAG jako element nadzoru nad produktem (karta przeglądów technicznych)