Analiza ryzyka w farmacji dla procesów pomiaru masy -Wymagania odnośnie jakości i kontroli wag

Farmacja powinna stosować wagi, które dopuszcza do użytkowania system nadzoru państwa czyli obszar prawny, choć błędy tych wag mogą być znaczne (w użytkowaniu mogą być 2 x większe od błędów dopuszczalnych przy deklarowaniu zgodności ). Z praktyki natomiast wiadomo, że farmacja wymaga dokładnych procesów wagowych czyli wag z błędami dużo mniejszymi niż te wynikające z normy PN-EN 45501. Ten problem jest szczególnie widoczny przy ocenie wag pół- mikroanalitycznych (d=0,01mg), mikrowag(d=0,001mg) i ultra-mikrowag (d=0,0001mg). Deklarowanie zgodności dla takich wag jest dość problematyczne ze względu na to, że najmniejsza masa wzorca według OIML R 111wynosi 0,001g a wagi posiadają możliwości odczytowe znacznie większe bo 0,000001g lub 0,0000001g. Tak więc badanie błędów tych wag wg. normy PN-EN 45501 jest nielogiczne.