Budowa współczesnych wag elektronicznych

Aktualnie na rynkach światowych dominują głównie wagi wykorzystujące trzy rodzaje mechanizmów pomiarowych. Są to wagi tensometryczne, magnetoelektryczne oraz wibracyjne. Ich też dotyczy niniejsze opracowanie. Pozostałe typy wag produkowane są w śladowych ilościach, bądź też całkowicie zaprzestano ich produkcji. Dlatego w tej dokumentacji nie bierzemy ich pod uwagę. Przetworniki tensometryczne Przetworniki tensometryczne są najpopularniejszym elementem pomiarowym wykorzystywanym do szybkich pomiarów w przemyśle. Są to czujniki przeznaczone do pomiarów naprężenia mechanicznego. Tensometr jest wykonany z metalowego drutu.