Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów

Pomieszczenia klimatyczne budowane są w miejscach oddalonych od źródeł drgań mechanicznych i akustycznych. Pomieszczenia są wyciszane. Dostęp do pomieszczenia ograniczony jest przy wykorzystaniu systemu kontroli wejścia z użyciem kart RFID.22 Celem ograniczenia możliwości wprowadzania niekontrolowanych zmian powietrza wykonany został przedsionek przed wejściem do pomieszczenia.
Komora została wyposażona w następujące elementy:
Klimatyzacja sterowana przez system automatyki zapewniający chłodzenie i grzanie powietrza w komorze;
Systemy nawiewów i wyciągów współpracujące z klimatyzacją i systemem filtrów;
System grzewczy zainstalowany w kolektorze wylotowym sterowany automatycznie przez sterownik automatyczny;
Nawilżacze regulujące poziom wilgotności w komorze sterowane przez sterownik automatyczny;
Czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia wykonujące pomiary w czasie rzeczywistym;
Szafa sterownicza zawierająca sterownik automatyczny zarządzający całym systemem;
System komputerowy monitorujący parametry klimatyczne: temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Dzięki integracji ze sobą wszystkich zainstalowanych systemów możliwy jest ciągły monitoring (w czasie rzeczywistym) stanu pomieszczenia i sterowanie panującymi w nim warunkami – utrzymywanie w stabilności zadanych parametrów: temperatury i wilgotności. Badane wagi są umieszczane na konsolach do badań zapewniających separację od drgań podłoża. Dzięki temu możliwe jest realizowanie testów i kalibracji sprawdzanych wag o dużej rozdzielczości.