Oznaczanie pyłu całkowitego i respirabilnego metoda filtracyjno – wagowa na stanowiskach pracy / Sławomir Janas

Celem tej publikacji jest przybliżenie problematyki związanej z oznaczaniem pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy. 8Metoda filtracyjno – wagowa przedstawiona jest uwzględniając zagadnienia czysto praktyczne jakie zazwyczaj spotykane są przy wykorzystywaniu tej metody. Zakres publikacji nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z tą problematyką – pokazuje dokładniej specyfikę ważenia oraz potencjalne źródła błędów jakie mogą w tym procesie wystąpić.