Praktyczne aspekty analizy wilgotności / Sławomir Janas

Pomiar wilgotności czy też zawartości masy suchej jest pomiarem dość prostym, takie jest bynajmniej pierwsze odczucie. Jak pokazuje wieloletnia praktyka to pierwsze odczucie może być fałszywe i prowadzić do zupełnie błędnych wyników.9Problem tkwi w samym urządzeniu, które z zasady jest obarczone jakimś błędem – nie ma urządzeń idealnych. Dodatkowo pewien błąd wprowadza analizowana próbka a dokładniej mówiąc proces jej pobrania i parametry analizy.