Korekcja siły wyporu w pomiarach masy nowa funkcja wag serii 2Y / Sławomir Janas, Stanisław Karpisz

Publikacja zawiera opis oddziaływania siły wyporu na proces ważenia materiałów o różnych gęstościach z wykorzystaniem wag elektronicznych. Pokazuje możliwości kompensowania wpływu siły wyporu poprzez zastosowanie dwóch metod. 4Pierwsza wykorzystuje wzorce masy, druga wykorzystuje czujniki elektroniczne. Omówiona została dokładność pomiaru przedstawionych rozwiązań oraz różnice jakie pomiędzy nimi występują. Opracowanie zawiera informację o wagach w jakich zastosowano omawiane metody kompensacji siły wyporu.