System kompaktowy Radwag jako alternatywa dla monobloków / Witold Lewandowski

Konstrukcje tradycyjne były i są produkowane od około 20 lat i pozwoliły na wypracowanie schematu kinematycznego, który pozostał w tej klasie niezmieniony do dziś.13 Oferowane obecnie konstrukcje wag z tzw. monobloków pracują zgodnie ze starym schematem kinematycznym. Nazwa konstrukcji tradycyjnej przyjęła się dla wag posiadających specyficzną budowę elementów łożyskujących, których rolę pełnią zespoły elementów sprężystych (wykonane ze stali lub brązu) tzw. Zawieszki, mocowane najczęściej poprzez elementy śrubowe do aluminiowych dźwigni tzw. wahaczy. Przykłady takich konstrukcji pokazane są na zdjęciach mechanizmów produkowanych w Radwagu.