Wpływ zjawisk sejsmicznych na dokładność pomiarową wag elektronicznych / Sławomir Janas

Konstrukcja współczesnych wag elektronicznych zapewnia stabilność wskazań i ich poprawność poprzez wewnętrzne mechanizmy działające w trybie automatycznym. 20Powszechnie uważa się, że dla poprawnego ważenia wystarczające jest zapewnienie odpowiednich, stabilnych warunków zewnętrznych. Taka ideologia niestety nie sprawdza się wtedy, gdy występują zjawiska w skali makro czyli wstrząsy sejsmiczne. Wpływ takich zjawisk na parametry wagi pokazany jest na przykładzie wstrząsów jakie wystąpiły 11 kwietnia 2012 roku na Oceanie Indyjskim.