Wyposażenie pomiarowe w laboratorium

Laboratorium i metrologia to dwa słowa, które w praktyce nie mogą funkcjonować osobno. Są one nierozerwalnie związane również z wyposażeniem pomiarowym stosowanym podczas badań i pomiarów. Każde wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakimkolwiek kompetentnym (co nie musi wcale oznaczać akredytowanym, jednak akredytacja jest najlepszym dowodem posiadania kompetencji) laboratorium, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu nadzorowi. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym obejmuje zarówno przyrządy będące w użytkowaniu, ale również te, które aktualnie są wyłączone z eksploatacji lub też przygotowywane są specyfikacje zamówień, czyli te które będą dopiero dostarczane do laboratorium.

Zamówienie przyrządu.

Pierwszą czynnością związaną na przykład z uruchomieniem nowego stanowiska badawczego lub pomiarowego jest zakup odpowiedniego przyrządu. Aby przygotować odpowiednią specyfikację zamó- wienia przyrządu pomiarowego należy przede wszystkim uwzględnić następujące czynniki: – rodzaj wykonywanych pomiarów, czyli co i jak będziemy mierzyć, – warunki eksploatacji, czyli jakie są potrzebne warunki w pokoju wagowym lub stanowisku oraz jakie są warunki eksploatacji przyrządu. – charakterystyki metrologiczne, czyli informacje od producenta w zakresie podstawowych parametrów metrologicznych danego przyrządu pomiarowego w zależności od naszych potrzeb (może bę- dzie potrzeba określić dodatkowe parametry, których standardowo producent nie dostarcza) – zgodność z wymaganiami prawnymi (jeśli istotne), czyli czy przyrząd posiada stosowane zatwierdzenie typu oraz odpowiednie oznaczenia, potwierdzające spełnieni wymagań stosownych Dyrektyw Unii Europejskiej lub krajowych przepisów prawnych – dokumentacja producenta, czyli sprawdzenie, czy dokumentacja dostarczana przez producenta jest dla nas wystarczająca – instrukcje obsługi, dokumentacja sprawdzenia przyrządu, świadectwa wzorcowania itp. – inne czynniki (serwis, referencje, cena itp.)