System kontroli technologicznej w MINT of FINLAND / Tomasz Misiewicz / artykuł do magazynu Pomiar 2008/01

Firma Radwag w roku 2007 podjęła się realizacji systemu nadzorczo–kontrolnego obejmującego całość procesu pakowania i ewidencjonowania monet Euro produkowanych przez mennicę finlandzką Przystępując do projektu, mennica finlandzka narzuciła szereg, z pozoru trudnych do zrealizowania warunków, jakie musiał spełnić projektowany system:141. Zaadaptowanie systemu do istniejących linii produkcyjnych.
2. Zintegrowanie całego sterowania w jednym punkcie nadzorczym.
3. Włączenie w system istniejących układów automatyki oraz robotów przemysłowych.
4. Stuprocentowa kontrola wszystkich wyprodukowanych monet po względem jakościowym, jak i ilościowym.
5. Całkowite wyeliminowanie czynnika ludzkiego z procesu produkcyjnego
6. Wdrożenie całego systemu w ciągu kilku dni roboczych.
7. Pełną identyfikowalność wyprodukowanych pojedynczych pakietów monet Inżynierowie firmy Radwag wraz z pracownikami mennicy przeprowadzili szereg konsultacji, w wyniku których został opracowany szczegółowy algorytm działania całego systemu. Przyjęto dwa tryby działania układu: tryb automatyczny nadzorowany przez system komputerowy oraz tryb ręczny, awaryjny, umożliwiający produkcję w przypadku uszkodzenia części systemu – jako zabezpieczenie produkcji w sytuacjach awaryjnych.