Automatyzacja pomiarów masy w linach technologicznych / Tomasz Misiewicz / artykuł do magazynu Pomiar 2006/06

Dynamiczny rozwój linii technologicznych i wzrost ich wydajności pociąga za sobą konieczność zweryfikowania sposobu kontroli produkowanego wyrobu. Dotychczas stosowana w wielu zakładach kontrola, oparta na pomiarze masy dokonywanym poprzez stanowiska wag statycznych, przestaje być wystarczająca

Producenci posiadający wdrożony system HACCP oraz ci, których ustawa z dn. 6 września 2001 o towarach paczkowanych z późniejszą nowelizacją z dn. 19 lutego 2004, zmusiła do wprowadzenia rygorystycznej kontroli wagowej produkowanych wyrobów, zetknęli się z problemem dużej czasochłonności kontroli produktów opartej na wagach statycznych. W większości zakładów linie produkcyjne wyposażone zostały w systemy wag nieautomatycznych współpracujących z oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym przeprowadzanie kontroli towarów zgodnie z ustawą, za pomocą metody referencyjnej (kontrola partii towaru na podstawie losowo wybranej próbki). Takie rozwiązanie, mimo iż gwarantuje zachowanie wymagań wagowych narzuconych przez ustawodawcę, nie spełnia wymagań producentów dążących do obniżenia kosztów produkcji. System kontroli oparty na metodzie referencyjnej zwiększa bowiem koszty produkcji poprzez konieczność częstego przeważania próbek produkowanych wyrobów, a przede wszystkim – nie daje gwarancji pozytywnego przeprowadzenia kontroli wyprodukowanej partii. Jeżeli badana próbka uzyska wynik negatywny, cała partia musi zostać zniszczona lub przepakowana, co oczywiście generuje dodatkowe znaczne koszty. Producent mimo zastosowania drogiego systemu kontroli nie może wykorzystać go do optymalizacji nastaw swoich maszyn pakujących czy dozowników.