Wagi w nadzorze metrologicznym / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Ważenie Dozowanie Pakowanie 2007/01

Rozwój nowoczesnych technologii jest nierozerwalnie związany z rozwojem przemysłu. Rozwój przemysłu pociąga za sobą konieczność wykonywania coraz dokładniejszych pomiarów. 15Przyrządy pomiarowe muszą spełniać określone wymagania, zarówno określone przez użytkownika jak również przez stosowne wymagania prawne. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi systemów jakości, przyrządy pomiarowe muszą również zapewniać odniesienie do międzynarodowego układu jednostek SI, poprzez narodowe wzorce miar (w Polsce najczęściej przez wzorce utrzymywane przez Główny Urząd Miar). Jak widać poprzez rozwój przemysłu zmuszeni jesteśmy, paradoksalnie, do sięgania po najstarsze rozwiązania metrologiczne, wzorców miar. Już w starożytności, 3000 lat przed naszą erą, za niedopełnienie obowiązku wzorcowania wzorca jednostki długości podczas każdej pełni Księżyca, architektom odpowiedzialnym za budowę świątyń i piramid faraonów w starożytnym Egipcie groziła kara śmierci. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić aż tak daleko idące konsekwencje, jednak od tamtych czasów aż do dnia dzisiejszego przywiązuje się dużą wagę do wzorców miar oraz pomiarów.