Automatyczna kontrola wagowa wyrobów gotowych w liniach produkcyjnych / Tomasz Misiewicz / artykuł do magazynu Ważenie Dozowanie Pakowanie 2007/04

Analizując większość procesów produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu możemy zawsze wyróżnić cykl kontroli wagowej międzyoperacyjnej lub pakowania i dystrybucji gotowego wyrobu. 1Problem kontroli zgodności masy netto zawartości opakowania z informacją zawartą na tym- że opakowaniu jest dużą bolączką większości producentów. Urządzenia dozujące z reguły posiadają duże rozrzuty wartości dozowanych, co nie dość, że generuje straty dla producenta, to dodatkowo może być przyczyną nałożenia dotkliwych kar przez urząd kontroli. Problem może być rozwiązywany doraźnie poprzez ręczną, wyrywkową kontrolę towarów opuszczających linię produkcyjną lub kompleksowo – poprzez zastosowanie automatów ważących wyposażonych w układ dyskryminujący. Jest to rozwiązanie dużo pewniejsze i tańsze w porównaniu z ręczną i żmudną selekcją prowadzoną przez personel obsługujący linię.