Podstawowe terminy związane z kontrolą towarów paczkowanych

Publikacja zawiera wyjaśnienia podstawowych terminów związanych z kontrolą towarów paczkowanych.

1. Błąd ilości T towaru paczkowanego (Art. 2.1.) oznaczony znakiem T – jest różnicą między ilością rzeczywistą a ilością nominalną towaru paczkowanego, 2. Ilość nominalna towaru paczkowanego Qn (Art. 2.4.) Deklarowana przez paczkującego i umieszczona na opakowaniu ilość produktu w towarze paczkowanym bez opakowania oraz dodatkowych materiałów lub produktów zapakowanych razem z produktem, jaką towar paczkowany powinien zawierać. 3. Ilość rzeczywista towaru paczkowanego (Art. 2.5.) przeznaczona dla nabywcy ilość produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania i bez dodatkowych materiałów lub produktów dodatkowych zapakowanych razem z produktem, jaką towar paczkowany faktycznie zawierać; w przypadku produktów, których ilość wyraża się w jednostkach objętości, z wyjątkiem produktów zamrożonych, ilość rzeczywista powinna być określana w temperaturze 20 0C,.