Kontrola towarów paczkowanych zgodnie z ustawą „O towarach paczkowanych”

Ilość nominalna towaru paczkowanego jest to deklarowana przez paczkującego i oznaczana na opakowaniu ilość produktu w towarze paczkowanym bez opakowania oraz bez dodatkowych materiałów lub produktów zapakowanych razem z produktem. Rzeczywista ilość każdego towaru paczkowanego nie jest stała tzn. waha się w pewnych granicach względem ilości nominalnej. Jest to efektem niedoskonałości maszyn uczestniczących w procesie produkcji. W czasie kontroli należy precyzyjnie określić tę odchyłkę. W przypadku pomiarów masy stosowane do kontroli wagi nieautomatyczne powinny:

- posiadać ważne dowody legalizacji,
- być klasy dokładności II lub III,