Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu nadzorowi. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym obejmuje zarówno przyrządy będące w użytkowaniu, ale również te, które aktualnie są wyłączone z eksploatacji lub też przygotowywane są specyfikacje zamówień, czyli te które będą dopiero dostarczane użytkownikowi. W organizacjach, które posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania według różnych standardów, istnieją odpowiednie instrukcje lub procedury dotyczące postępowania z wyposażeniem do monitorowania i pomiarów. W różnych dokumentach normatywnych odniesienia do wyposażenia pomiarowego znajdują się zarówno w rozdziałach bezpośrednio dotyczących wyposażenia pomiarowego jak również pojawiają się w treściach innych wymagań, związanych z wykonywaniem pomiarów.