Wpływ automatyzacji procesu pomiarowego na niepewność wzorcowania wzorców masy i odważników / Andrzej Hantz

Artykuł przedstawia wpływ automatyzacji procesu komparacji wzorców masy na niepewność pomiaru przy wyznaczaniu masy wzorców masy lub odważników. 19Na podstawie badań wybranych typów komparatorów manualnych i automatycznych o tych samych charakterystykach metrologicznych w zakresie obciążenia i działki elementarnej wyznaczone zostały parametry powtarzalności komparatorów które mają znaczący udział w budżecie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu wzorców masy i odważników. Pomiary zostały przeprowadzone w takich samych warunkach środowiskowych, charakterystycznych dla wzorcowania wzorców masy i odważników najwyższych klas dokładności (E1 i E2).