Wzorcowanie wzorców masy, odważników i obciążników

Pomiary masy, obok pomiarów długości, należą do najstarszych pomiarów na świecie. Według zapisów historycznych pierwsze wzmianki dotyczące urządzeń przeznaczonych do określenia masy, sięgają roku 4000 przed naszą erą, związane to było z rozwojem handlu w dorzeczu rzek Eufrat, Tygrys i Indus. Pierwsze odkrycia urządzeń ważących wykonanych z wapienia i powrozów lnianych oraz drewna były tereny dawnej Mezopotamii. Podobne wagi, o prostej budowie składającej się z belki z zawieszonymi na końcach powrozami, można obejrzeć w niektórych europejskich muzeach wag. Tego typu urządzenie było przodkiem do wag prostodźwigniowych, których konstrukcja na przestrzeni 6000 lat uległa nieznacznym modyfikacjom, zachowując tą samą własność fizyczną związaną z przyspieszeniem ziemskim. Konstrukcja wag od czasów starożytnych do drugiej połowy XX wieku przetrwała praktycznie bez istotnych zmian. Dopiero dynamiczny rozwój elektroniki spowodował rewolucyjne zmiany w budowie i zasadzie działania wag. W konsekwencji tego tradycyjną dźwignię pomiarową można dziś oglądać w muzeum.