Nowe wagosuszarki ma 3Y szybkość, niezawodność, dokładnoś / Sławomir Janas

WENTYLACJA KOMORYSUSZENIA Podczas suszenia wymagane jest sprawne usuwanie wilgoci nie tylko z próbki ale również z wnętrza komory suszenia. Zastosowane rozwiązanie wykorzystuje naturalny ruch powietrza. Jest on efektem różnicy ciśnień jaka występuje pomiędzy dwoma ośrodkami (wnętrze komory suszenia pomieszczenie). Powietrze o wyższej temperaturze jest usuwane z przestrzeni pod komorą suszenia przez wentylator umieszczony z tyłu komory suszenia. Poprzez szczeliny dylatacyjne umieszczone z boku i przodu komory suszenia następuje wymiana powietrza. Zapobiega to emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego. W znacznym s topniu przyśpiesza usuwanie i wymianę powietrza w komorze suszenia. Zastosowanie tego elementu pozwala ograniczyć błąd systematyczny wynikający z różnicy ciśnień jaka wytwarza się podczas ogrzewania próbki.