Warunki środowiskowe dla poprawnej pracy wag elektronicznych / Sławomir Janas

Systemy jakości które obecnie są powszechnie stosowne w wielu organizacjach precyzyjnie określają wymogi dla urządzeń pomiarowych oraz warunki w jakich mogą one poprawnie pracować.17 Ze względu na swoją specyfikę bardzo trudno jest w konkretnym systemie jakości określić wpływu zmian warunków środowiskowych na przyrządy pomiarowe. Takie zależności może określić najlepiej producent poprzez realizację serii własnych badań. Jest to szczególnie ważne dla dokładnych pomiarów masy.