Wagosuszarki w pomiarach wilgotności / Sławomir Janas

Powszechnie wiadomo, że zawartość wilgoci ma wpływ na różnorakie własności fizyczne substancji. Stąd wynika potrzeba oznaczania zawartości wilgoci na różnych etapach produkcji czy też kontroli produktu. Zazwyczaj proces w którym określamy wilgotność czy też masę suchą musi być szybki i w miarę pewny.16Oczekiwane są zatem urządzenia i metody, które spełniają te wymagania. Takimi urządzeniami są wagosuszarki, które będąc urządzeniami dwufunkcyjnymi znalazły szerokie zastosowania w laboratoriach i przemyśle. Zadaniem tej publikacji jest wskazanie pewnych dróg postępowania, które umożliwią optymalne wykorzystanie wagosuszarki.