Nowe wagosuszarki MAC i MAX, szybkość, niezawodność, dokładność / Paweł Nakoneczny

Parametrem decydującym w znacznym stopniu o wyniku wilgotności próbki jest temperatura suszenia. Poprzez umiejscowienie termometru kontrolnego bezpośrednio nad szalką uzyskujemy temperaturę zbliżoną do temperatury próbki.6Podczas kalibracji nowym zestawem kalibracyjnym temperatura na szalce w odniesieniu do starego zestawu kalibracyjnego jest o ok. 20% wyższa, dzięki czemu uzyskujemy temperaturę bardziej zbliżona do rzeczywistej dla większości suszonych próbek. W porównaniu do poprzedniego systemu kalibracji uzyskujemy większą dokładność. Czujnik temperatury jest umieszczony w miejscu gdzie w trakcie analizy wilgotności znajduje się próbka. Podczas kalibracji wyznaczane są współczynniki, które cechuje dokładność i precyzja.