Wyznaczanie błędów pipet tłokowych metodą grawimetryczną

W pomiarach chemicznych (np. w analizie miareczkowej) bardzo istotne znaczenie ma dokładne odmierzanie objętości cieczy. Przeprowadza się je za pomocą różnych naczyń miarowych. Obecnie stosowane są szklane przyrządy pomiarowe, jak zlewki, kolby, itp. (do odmierzania większych objętości), oraz szklane pipety miarowe (do mniejszych objętości). 23Służą one do bardzo dokładnych pomiarów, a stosowane są od około 70-tych lat ubiegło wieku. Przetworniki tensometryczne W roku 1964 podczas XII Konferencji Miar dopuszczono oficjalnie do stosowania jednostkę pomiaru objętości spoza układu SI „litr”, przy zależności, że jeden decymetr sześcienny (dm3) jest równy jednemu litrowi (l). W chemii analitycznej dużo wygodniejsze jest wyrażanie objętości w litrach i tak jest ona wyrażana w różnych dokumentach normatywnych oraz publikacjach. Rozwój nauki pociąga również za sobą rozwój w dziedzinie metrologii wszelkich wielkości. Możemy cały czas obserwować coraz doskonalsze i coraz dokładniejsze przyrządy pomiarowe. Nie inaczej jest w technikach odmierzania cieczy za pomocą pipet, technikach popularnie nazywanych „liquid handling”. Dzisiaj mamy do dyspozycji nowoczesne pipety tłokowe, które dozują objętości już na poziomie dziesiątych części mikrolitra [µl].