Optymalizacja procesu wzorcowania pipet tłokowych

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizie wymagań normy ISO 8655-6 opracowane zostały w RADWAG nowe rozwiązania minimalizujące ryzyko występowania błędów. 7W wyniku tych analiz powstał nowy, dedykowany produkt – stanowisko do kalibracji pipet, ułatwiający proces kontroli metrologicznej pipet tłokowych. Stanowisko do kalibracji pipet tłokowych jest profesjonalnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do kompleksowej realizacji procedury wzorcownia i/lub sprawdzania pipet tłokowych jak również nadzoru nad pipetą z punktu widzenia wymagań systemów zarządzania. W celu zapewnienia spójności pomiarowej, spełnienia wszystkich wymogów wynikających z nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz dla ułatwienia i przyspieszenia procesu wzorcowania pipet RADWAG proponuje skuteczne i ergonomiczne rozwiązanie wzorcowania pipet automatycznych przez użytkownika kompleksowe stanowisko do wzorcowania pipet.