Badanie przepuszczalności pary wodnej przez skóry wyprawione z wykorzystaniem wagosuszarek serii MAC 50 produkcji RADWAG wagi elektroniczne / Sławomir Janas

Zestaw do badań przepuszczalności pary wodnej składa się z dwóch elementów . Pierwszy z nich to próbnik 2000, a drugi to wagosuszarka. Próbnik jest dedykowany specjalnie dla wagosuszarek i wykorzystywanie go w innych aspektach badawczych jest niemożliwe.2Wagosuszarka jest natomiast standardowym produktem, tak więc może być używana jako:  precyzyjna waga o określonej dokładności odczytu urządzenie do określanie wilgotności /zawartości masy suchej/ w różnych próbkach Po zainstalowaniu Próbnika 2000 możliwa jest analiza przepuszczalności pary wodnej dla różnych gatunków skóry. Procedura postępowania jest podana w dalszej części publikacji. Rozwiązanie konstrukcyjne w postaci Wagosuszarka + Próbnik jest nową metodyką w zakresie badań przepuszczalności pary wodnej. Przedstawiona metodyka badania przepuszczalności pary wodnej w odniesieniu do skór nie wymaga ich sezonowania. Jest to znaczące skrócenie okresu badania względem metodyki wskazywanej przez normę PN-P-22138. W ramach badań porównawczych wykonano serię badań przepuszczalności pary wodnej przez różne próbki skór w Laboratorium Badawczym RADWAG oraz w Katedrze Technologii Obuwia i Garbarstwa Politechniki Radomskiej.