Zasoby niematerialne w firmie innowacyjnej, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie jakości na przykładzie firmy RADWAG wagi elektroniczne / Jacek Pilecki

RADWAG jako firma obecna ze swoimi wyrobami na rynku światowym, oprócz stosowania w swoich produktach innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających zaspokojenie wymagań użytkowników musi równolegle stosować nowe idee, pomysły i sposoby zarządzania własnymi strukturami. Obecnie w działalności biznesowej tylko połączenie tych dwóch elementów może zapewnić uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej konkurencja dotyczy nie tylko zasobów materialnych. W coraz większym stopniu wartość firmy tworzą również zasoby niematerialne. Ich wartość najprościej można określić odejmując od całkowitej wartości firmy jej wartość księgową czyli zasoby materialne.