Tester czystości metali szlachetnych / Sławomir Janas

DOKŁADNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI Automatyczna adiustacja wbudowana w konstrukcję wagi gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od warunków zewnętrznych. Posiada własne algorytmy uruchamiane przy zmianach temperatury i czasu.

ERGONOMIA I UNIWERSALNOŚĆ Łączymy dwa w jednym. Masz dwa zakresy ważenia o różnych dokładnościach odczytu. Dokładność ważenia zmienia się automatycznie. Nie musisz mieć kilku wag, wystarcz, że masz nasz dokładny tester metali PS 200/2000/X/AU – sprawdzisz szybko małe i duże próbki. Liczne funkcje użytkowe czynią z wagi uniwersalne narzędzie pomiarowe. Możesz korzystać z funkcji odchyłek % względem masy wzorca, statystyki, kontroli masy próbki w zadanych tolerancjach, gęstości, receptur, testera metali, liczenia detali, ważenia zwierząt.