Badanie przepuszczalności pary wodnej przez laminat włókninowy i foliowy oraz powlekat foliowy z wykorzystaniem wagosuszarek serii MAX 50 produkcji Radwag / Tomasz czyż

Przepuszczalność takich produktów jak plastry jest ważną cechą, która daje z jednej strony bezpieczeństwo a z drugiej strony komfort użytkowania. Z tego też względu badanie tego parametru ma szczególne znaczenie. Należy przy tym zauważyć, że badanie przepuszczalności pary wodnej przez włókniny opatrunkowe nie jest znormalizowane, więc nie ma w zasadzie punktu odniesienia. W ramach badań porównawczych wykonano serię badań przepuszczalności pary wodnej przez różne próbki plastrów z wykorzystaniem zestawu składającego się z wagosuszarki MAX 50 oraz próbnika 2000. Celem badania było opracowanie alternatywnej metodyki, ze znacznie krótszym czasem analizy. Obecnie stosowana metodyka wymaga okresu 24 godzin.