Metrologia motorem innowacji

W dniu 26 listopada 2013 r. w sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki odbyła się międzynarodowa konferencja Metrologia motorem innowacji. Inicjatorem i organizatorem konferencji było Ministerstwo Gospodarki.

Celem spotkania było przybliżenie najnowszych osiągnięć metrologii i jej znaczenia dla rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk naukowych, świata przemysłu, a także parlamentarzyści i pracownicy administracji centralnej.

Konferencję otworzyła, w imieniu Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Hanna Trojanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, która przybliżyła doniosłe znaczenie metrologii w rozwoju narodowej gospodarki oraz konieczność zmian prawnych w polskim systemie metrologicznym, wynikających z przemian w potrzebach współczesnego państwa:

Metrologia i system pomiarowy stanowią jedną z podstaw cywilizacji. Bez minimalnej spójności i jednolitości pomiarów trudno jest funkcjonować w społeczeństwie i uczestniczyć w życiu gospodarczym.

W pierwszej części Konferencji uczestnicy mogli wysłuchać między innymi referatu dr Terry J. Quinna, wieloletniego Dyrektora Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevre, na temat: Zawansowana metrologia dla innowacyjnego przemysłu.

Drugi referat Wyzwania polskiej metrologii wygłosił dr Włodzimierz Lewandowski, pracownik Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevre, który przedstawił stan obecny i potrzeby zmian w polskim systemie metrologicznym.

Bardzo ciekawe wystąpienie, prezentujące działalność narodowego instytutu metrologicznego Wielkiej Brytanii NPL (National Physical Laboratory), przedstawił w swoim referacie Zadania i rola NPL w gospodarce brytyjskiej dr Krzysztof Szymaniec, Polak pracujący od wielu lat w NPL. Pierwszą część konferencji zamknął referat Międzynarodowe programy rozwoju metrologii prof. Tadeusza Skubisa z Politechniki Śląskiej.

Drugą część konferencji otworzył Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Prezydent w swoim wystąpieniu przedstawił Radom jako miasto otwarte na innowacje, stające się jednocześnie sercem polskiej metrologii. Jako przykłady przedstawione zostały: działania Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, stanowiące odpowiedź na istniejącą w Radomiu i regionie potrzebę skuteczniejszego wspomagania innowacyjności, realizacja usług proinnowacyjnego transformowania wiedzy i transferu technologii do gospodarki przez Instytut Technologii Eksploatacji czy w końcu działalność Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera, działającego przy firmie RADWAG – dysponującego jednym z najnowocześniejszych laboratoriów pomiaru masy w Europie, które wśród swoich wielu zadań ma również podnoszenie świadomości metrologicznej użytkowników przyrządów pomiarowych.

Na zakończenie wystąpienia Prezydenta przedstawiony został jeden z trzech filmów, promujących Radom na kanałach telewizyjnych Discovery. Film do obejrzenia tutaj.

Po wystąpieniu Prezydenta Radomia uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działalnością jednej z największych światowych firm z branży metrologicznej, polskiego producenta pełnego spektrum urządzeń ważących – firmą RADWAG Wagi Elektroniczne z Radomia. Prezentację firmy rozpoczął założyciel i Dyrektor Generalny RADWAG dr Witold Lewandowski, który krótko przedstawił działalność RADWAG oraz jego wkład w działania na rzecz rozwoju metrologii, a następnie zaprosił do obejrzenia krótkiego filmu, prezentującego 30 lat działalności RADWAG. Film do obejrzenia tutaj. Na zakończenie prezentacji RADWAG Dyrektor Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera Andrzej Hantz przedstawił działalność Centrum.

Kolejne referaty wygłosili: ppłk Tomasz Litwinko z Wojskowego Centrum Metrologii Rozwój metrologii w resorcie obrony narodowej. Zabezpieczenie metrologiczne eksploatacji samolotów wielozadaniowych F-16, prof. Helena Tetrycz z Politechniki Wrocławskiej  Nanotechnologie. Podstawowe problemy metrologiczne, Elżbieta Michniewicz z Głównego Urzędu Miar Jednostki miar a stałe fizyczne oraz dr Jerzy Nawrocki z Obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borowcu Metrologia czasu – Polski udział w programie Galileo.

W konferencji wzięło udział blisko 170 uczestników. Była to niewątpliwie okazja  do zapoznania się między innymi z międzynarodowymi rozwiązaniami w systemach metrologii naukowej i przemysłowej, planowanym kierunkiem zmian w polskim systemie metrologicznym, jak również formami współpracy pomiędzy nauką i biznesem w zakresie rozwoju polskiej metrologii.

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza konferencja tematyczna poświęcona metrologii, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki. Warto zatem żywić nadzieję, że w następnych latach odbędą się kolejne, równie owocne, spotkania środowiska metrologicznego w tym właśnie miejscu.