Metrologia masy na Tajwanie

logo-apmfTaipei (Tajwan) było gospodarzem sympozjum metrologów pomiaru masy, siły i momentu obrotowego (APMF – Asia-Pacific Symposium on Measurement of Mass, Force and Torque). Spotkanie odbyło się w dniach od 20 do 22 listopada 2013 r. Miejscem spotkania był w Hotel „Sheraton Taipei”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników, reprezentujących narodowe instytuty metrologiczne Australii, Chin, Japonii, Malezji, Korei Południowej, Filipin, Tajlandii oraz Tajwanu. W Sympozjum wzięli również udział przedstawiciele Uniwersytetu w Ilmenau w Niemczech, Biura Wzorców Kenii oraz firmy RADWAG Wagi Elektroniczne z Polski.

Przedstawiciele wszystkich organizacji prezentowali wyniki swoich prac w sesjach plenarnych oraz sesji posterowej. Tematyka referatów skierowana była w głównej mierze na automatyzację procesów pomiarowych w laboratoriach wzorcujących – głównie w laboratoriach NMI, w celu uzyskania jak największych dokładności.

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas Sympozjum referaty przedstawiały wiele rozwiązań wynikających wprost z oczekiwań przemysłu.

Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera, działające przy firmie RADWAG, przedstawiło referat Minimalizacja procesu parowania przy wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną poprzez zastosowanie kurtyny parowej. Referat przedstawiał wyniki badań i zaprojektowane w RADWAG rozwiązanie w zakresie minimalizacji procesu parowania cieczy podczas wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną wg wymagań normy ISO 8655-6. Referat przedstawiał wyniki pomiarów, przeprowadzonych przez Laboratorium Pomiarowe RADWAG, przy zastosowaniu tzw. kurtyny parowej. Referat można przeczytać tutaj.

Firma RADWAG podczas Sympozjum zaprezentowała także swoje rozwiązania w zakresie pomiarów masy. Uczestnicy Sympozjum mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnieciami w zakresie urządzeń przeznaczonych do wzorcowania wzorców masy, odważników i obciążników – komparatorów masy. Duże zainteresowanie wzbudził prezentowany automatyczny, czteropozycyjny komparator masy AK-4/1000. To jedno z wielu rozwiązań RADWAG, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom laboratoriów wzorcujących, realizujących spójność pomiarową w zakresie masy z najmniejszą niepewnością pomiaru.

Niewątpliwą atrakcją dla uczestników Sympozjum była również możliwość poznania egzotycznej kultury Tajwanu. Podczas uroczystej kolacji, podsumowującej tegoroczne Sympozjum, wystąpił zespół artystyczny prezentujący narodową muzykę i taniec Tajwanu.

Więcej informacji o Sympozjum oraz dostęp do referatów znajduje się na stronie internetowej: http://www.apmf2013.itri.org.tw/index.html.