Metrologia w laboratorium. Pomiary masy i wielkości pochodnych. Seminarium naukowo-techniczne.

RADWAG Wagi Elektroniczne wspólnie z działającym przy firmie Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera, już po raz szósty zorganizowała cykl seminariów naukowo-technicznych, tym razem dla użytkowników wag laboratoryjnych. Seminaria odbyły się w okresie od 10  września do 28 października 2010 roku w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie i dwukrotnie w Warszawie.

Najważniejszym celem Seminarium było doskonalenie i pogłębianie wiedzy w zakresie pomiarów masy w laboratorium, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie pomiarów masy i wielkości pochodnych  w laboratorium oraz popularyzacja metrologii jako nauko o pomiarach.

W Seminariach brali udział zarówno użytkownicy wag elektronicznych z laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz rożnych gałęzi przemysłu, jak również osoby odpowiedzialne za nadzór metrologiczny w organizacjach. W kilku miastach uczestniczyli również przedstawiciele państwowej administracji miar, jednostek certyfikujących, instytutów naukowo-badawczych oraz wyższych uczelni, zainteresowanych tematyką, jak również współpracą z RADWAG na różnych płaszczyznach.

Podsumowując miniony cykl w liczbach można przedstawić go w następująco:
- liczba uczestników około 1000 osób,
- wygłoszono ponad 45 godzin wykładów, każdorazowo przedstawiając około 240 slajdów,
- przekazano uczestnikom łącznie ponad 1634 kg materiałów informacyjnych,
- aby dotrzeć w każde miejsce przejechano ponad 3800 km
- odpowiedzieliśmy dodatkowo na ponad 200 równych pytań.
- w obsłudze seminariów w całym kraju wzięło udział ponad 30 osób.

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich trzech lat we wszystkich bezpłatnych seminariach organizowanych przez RADWAG wzięło udział ponad 4000 osób z całego kraju, reprezentując różne sektory gospodarki.

Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie okazja do kolejnych spotkań.