Międzynarodowa Konferencja IMEKO komitetów technicznych TC3, TC5 i TC 22

W dniach od 2 do 4 lutego 2014 w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) odbyła się wspólna konferencja komitetów technicznych IMEKO TC3 – masy, siły i momentu siły, TC5 – pomiary twardości i TC22 – pomiary drgań.

W spotkaniu wzięło udział blisko 70-ciu uczestników z całego świata, reprezentujących w większości narodowe instytuty metrologiczne oraz środowisko akademickie i producentów przyrządów pomiarowych.

Polskę reprezentowały dwie organizacje. Obok Głównego Urzędu Miar, który reprezentowany był przez Laboratorium Siły, w konferencji wziął udział przedstawiciel Centrum Metrologii działającego przy Firmie RADWAG Wagi Elektroniczne.

W sesjach plenarnych, panelowych i posterowych przedstawiono ponad 60 referatów, obejmujących tematykę najnowszych osiągnięć w przedmiotowych dziedzinach.

Za najciekawsze w obszarze dziedziny masy i wielkości związanych można odnotować tematy:
- Pomiary gęstości wody morskiej za pomocą specjalnego okrętu badawczo-pomiarowego,
- Przyrost warstwy tlenku krzemu na kuli krzemowej i jego wpływ na stabilność masy,
- Prace nad wdrożeniem i utrzymaniem projektu nowej definicji kilograma,
- Matematyczny model wagi dynamicznej z elektromagnetycznym systemem pomiarowym.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi przez producentów odpowiednich przyrządów pomiarowych.

Wśród wystawców znalazła się również Firma RADWAG, która prezentowała najnowsze osiągnięcia w zakresie komparatorów masy oraz wag analitycznych.