FORUMESURE 2014

W dniach 31 marca 2 kwietnia 2014r. w Pretorii (Republika Południowej Afryki) afrykański Komitet Metrologii (CAFMET) był organizatorem kolejnej edycji kongresu FORUMESURE. Jest to coroczne wydarzenie, skierowane do firm i instytucji afrykańskich, w celu przekazywania im najnowszych osiągnieć w zakresie metrologii. Warto zaznaczyć, że RADWAG jest członkiem CAFMET.

FORUMESURE skierowany był do:
- przemysłu krajów afrykańskich,
- laboratoriów badawczych i wzorcujących,
- afrykańskiego środowiska akademickiego,
- agencji rządowych krajów afrykańskich,
- dostawców wyposażenia pomiarowego.

W kongresie wzięli również udział wystawcy z kilku krajów. RADWAG prezentował najnowsze rozwiązania w zakresie wzorcowania wzorców masy i odważników oraz wzorcowania pipet tłokowych.
Obok wystawy, zorganizowane były warsztaty techniczne podczas których RADWAG zaprezentował referat „Calibration piston pipettes by gravimetric method” oraz poster „Evaporation minimzation at piston pipettes calibration by gravimetric method thanks to using evaporation trap”.

Uczestnicy przez 3 dni mieli możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z profesjonalistami z zakresu przyrządów pomiarowych, zapoznania się z prowadzonymi działaniami w zakresie rozwoju metrologii poprzez udział w wykładach.