Adjustacja automatyczna

[inna nazwa: kalibracja automatyczna]
Zbiór operacji przebiegających automatycznie (bez ingerencji operatora wagi), ustalających relacje między wartością wskazaną przez wagę, a masą wzorca (masy kalibracyjnej), stanowiącego obciążenie wagi oraz dokonujących korekcji wskazania, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Adiustacja automatyczna może być aktywowana na skutek zmian temperatury lub po upływie zadeklarowanego odstępu czasu.