Analiza ryzyka

Szereg czynności, w wyniku których wskazuje się te elementy związane z procesem pomiaru masy, które generują największe błędy. Można analizować własne kompetencje w zakresie np. przygotowania próbki, umiejętności ważenia, optymalnego wykorzystania wagi. Drugi aspekt to ocena parametrów wagi. Tu, zależnie od wielkości ważonych mas można, mówić o wpływie powtarzalności (małe masy) oraz liniowości na wynik pomiaru.