Badania biegłości PT

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w ISO/IEC Guide 43-1:1997, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Ten podstawowy cel badania biegłości ma znaczący element edukacyjny. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań. Dzięki temu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.
Badanie biegłości (PT – Proficiency Testing) – określenie, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratorium do przeprowadzania badań lub wzorcowań (czasem badania biegłości oznacza się też skrótem EQA – External Quality Assurance).