BEV


Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen lub BEV (Federalne Biuro Metrologii i Badań ) jest urzędowym organem odpowiedzialnym za system metrologiczny w Austrii. Podlega Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży). Siedziba znajduje się w Wiedniu i posiada 67 oddziałów rozmieszczonych we wszystkich austriackich krajach związkowych.