BIPM Międzynarodowe Biuro Miar i Wag


Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, BIPM (fr. Bureau international des poids et mesures) – organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI. Organizuje międzynarodowe porównania krajowych standardów pomiaru i przeprowadza kalibracje jednostek w państwach członkowskich.
BIPM mieści się w Sèvres, na zachodnich przedmieściach Paryża. Pałace te zostały wzniesione na polecenie Ludwika XIV w XVII w. Po utworzeniu organizacji zostały oddane na jej rzecz w 1875 roku. Pałace zostały poważnie zniszczone podczas wojny francusko-pruskiej, ale odbudowano je.
Interesującym faktem jest eksterytorialny status siedziby organizacji, który został potwierdzony umową z rządem francuskim z 1969 roku. Pozwoliło to na funkcjonowanie BIPM-u nawet w czasie okupacji Francji przez wojska hitlerowskie.
Podstawowe cele organizacji

  • ujednolicenie systemu miar,
  • przechowywanie wzorców miar, okresowe porównywanie z wzorcami narodowymi,
  • koordynacja prac narodowych laboratoriów.