Błąd pomiaru

Różnica pomiędzy wynikiem pomiaru, a rzeczywistą wartością mierzonej wielkości, potocznie nazywana jest błędem pomiaru.